Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-12-02

Kto chce odwołać starostę


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Podczas sesji RP radny Leszek Zawolik pytał, czy przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jarosław Seweryński miał prawo w trybie pilnym zwoływać posiedzenie komisji i wysyłać listy do Wojewody w sprawie opóźnionego złożenia oświadczenia majątkowego przez starostę, Waldemara Palucha.


    -Przewodniczący każdej komisji ma prawo zwoływać posiedzenia komisji, nigdzie nie jest określone czy jest to tryb nagły czy nie - mówił radny Seweryński. -Pozwoliłem sobie zwołać takie posiedzenie z powodu pytania jednego z dziennikarzy, czy znam sprawę. Ponieważ jej nie znałem, postanowiłem zwołać komisję, by ją zbadać, tym bardziej, że według słów dziennikarza przewodniczący Rady Powiatu był o tym dwukrotnie informowany przez Urząd Wojewody, a my nie.


    Chciałem to wyjaśnić, bo sprawa jest poważna ze względów ustawowych. Na posiedzenie zaprosiłem przewodniczącego Rady Powiatu. Komisja od początku do końca obradowała w pełnym składzie. Poprosiliśmy Wojewodę o odpowiedź na cztery pytania: czy prawdą jest, że rzecznik prasowy Wojewody dwukrotnie informował przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o fakcie złożenia po terminie oświadczenia majątkowego; czy w związku z tym, że na podjęcie uchwały przez radę jest 30 dni, ta sprawa się nie przedawniła; kto ma być wnioskodawcą tej uchwały - Komisja Rewizyjna, czy Rada Powiatu; co oznacza zapis: Rada odwołuje? To były tylko zapytania proceduralne.


-Przytoczę art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym punkt 3, który mówi, że Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady o udzielenie absolutorium zarządowi oraz punkt 4, że wykonuje inne zadania "zlecone" przez Radę Powiatu. Myśmy plan pracy komisji zatwierdzili i komisja ma obowiązek tego przestrzegać.


    Dlatego nie jest ona uprawniona do podejmowania innych czynności kontrolnych -mówił przewodniczący, Zdzisław Szostak. - Nasz regulamin mówi: ustalone przez komisję wystąpienia na zewnątrz podpisują wspólnie - przewodniczący rady i przewodniczący komisji.


    Przewodniczący komisji nie ma prawa do reprezentowania Rady Powiatu na zewnątrz. I przed tym przestrzegam przewodniczących wszystkich komisji.


    Tu zostały naruszone te przepisy. A co przewodniczący otrzymał, to sprawa przewodniczącego i Komisja Rewizyjna nie musi go kontrolować.


    -Nie ukrywałem, nie ukrywam i nigdy nie będę ukrywał, że moje sprawozdanie finansowe dotarło do Wojewody w dniu 5 maja. Żadnym usprawiedliwieniem dla mnie jest fakt, że dni 1- 4 były wolnymi od pracy, w których wojewoda nie pracował. Fakt jest niezaprzeczalny, że opóźniłem - mówił starosta Waldemar Paluch. -I tu jest moja i tylko moja wina, że tego nie dopilnowałem. Jest to drobne uchybienie, za które poniosłem konsekwencje. Otóż pani skarbnik potrąciła moje wynagrodzenie z miesiąca maja, na moją decyzję, za całe pięć dni, o które opóźniłem - a mogłem kwestionować, że tylko jeden dzień. Jest to kwota ok. 2 tys. złotych.


    -Problem prawny jest następujący: niezaprzeczalnym jest, że ustawodawca wprowadził obowiązek składania oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia.


    Określił, że jeśli w tym okresie nie złoży takich oświadczeń, czekają go konsekwencje. Należy mu potrącić za czas opóźnienia odpowiednią kwotę, co też się stało. Drugi zapis, to jeżeli członek zarządu opóźni się z oświadczeniem, to Rada Powiatu odwołuje go w terminie 30 dni od momentu złożenia takiego oświadczenia. Gdy czytamy ustawę o samorządzie powiatowym i o samorządzie gminnym, to się okazuje, że burmistrz, wójt czy prezydent nie ponoszą takich konsekwencji z tytułu opóźnienia, a tylko konsekwencje finansowe.


    Czy w świetle prawa może być inaczej traktowany burmistrz, a inaczej starosta? -W tej samej ustawie jest zapis, że o zaistniałych nieprawidłowościach w złożonym sprawozdaniu lub spóźnieniach wojewoda ma obowiązek poinformować przewodniczącego rady w terminie 6 miesięcy, to znaczy do końca października.


    Jak więc miał być dotrzymany 30 dniowy termin odwołania członka zarządu, czyli do końca maja? Kto i kiedy miał poinformować przewodniczącego, że takie zjawisko wystąpiło? Ustawodawca tego nie przewidział. Przewodniczący nie mając takich informacji nie mógł wnosić takiej sprawy pod obrady Rady Powiatu. Tryb odwołania starosty: ustawa jasno precyzuje w jaki sposób może być odwołany starosta. W żadnym wypadku w tym trybie ustawa nie przewiduje, żeby mógł być odwołany z powodu opóźnienia w złożeniu oświadczenia majątkowego. I jeszcze jedno: ustawa mówi o odwoływaniu członków zarządu, a nie o staroście, czy przewodniczącym zarządu. Sam wystąpiłem w tej sprawie do dwóch instytucji - do Związku Powiatów Polskich i do kancelarii Sejmu, żeby to jasno i precyzyjnie wyjaśnić.


    -Czy wojewoda może odwołać starostę? Art. 190 i 194 jasno precyzują w jakich może to być przypadkach. W żadnym z nich nie występuje tego typu przykład.


    -Jeżeli wokół sprawy będą jakiekolwiek przesłanki, że z mojego powodu będzie narażony dobry autorytet rady, nie będę czekał na odwołanie. Sam złożę rezygnację.


    Wystąpienie Waldemara Palucha, który odniósł się jeszcze do nierzetelności niektórych dzienników i dziennikarzy, nagrodzone zostało brawami. Aby do końca wyjaśnić okoliczności sprawy, przewodniczący Rady Powiatu, Zdzisław Szostak powiedział, że otrzymał z Urzędu Skarbowego informację, że wszyscy radni powiatu złożyli swoje oświadczenia, ale wiele z nich było niedokładnie wypełnionych i zawierało braki. Z uwagi na to, że takie oświadczenia składano po raz pierwszy, analiza ich ograniczyła się do porównania dochodów wykazanych w oświadczeniach z danymi wynikającymi z PIT-ów oraz wcześniej wykazanych stanów posiadania. Od Wojewody, w listopadzie także otrzymał ogólne pismo, że ministerstwo administracji przygotowało dla urzędów skarbowych wytyczne, jak przeprowadzać analizy i że analizy będą prowadzone w całym województwie - przewodniczący, marszałek, starostowie, prezydenci, wójtowie.


    Przewodniczący Zdzisław Szostak także poniósł konsekwencje spóźnionego złożenia swojego oświadczenia, również w dniu 5 maja. Też potrącono mu z diety za pięć dni.


    K Żak
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 17898 razy,
ostatnio: 2020-07-06 15:21:54
Skomentuj artykuł:
Powrót