Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2003-12-02

Przedyskutowane bezrobocie


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Po wielu podejściach i długich dyskusjach Rada Miasta przyjęła w końcu uchwałę w sprawie problemu bezrobocia w gminie Ostrowiec. Stanowisko będące wypadkową pracy wszystkich radnych, samo w sobie nie przynoszące przełomu w tej sprawie, aczkolwiek cenne i pomocne, zostało przekazane Radzie Powiatu Ostrowieckiego.


    Zajrzyjmy do dokumentu. Na wstępie dowiadujemy się, że radni postanowili problematykę bezrobocia uczynić przedmiotem swoich stałych analiz i prac na forum specjalnej komisji, która będzie m. in. formułować wnioski dla Rady Miasta, dotyczące wystąpień do władz i posłów w celu zwiększenia możliwości samorządów lokalnych w walce z bezrobociem, uzyskania większego wpływu na rozwój przedsiębiorczości oraz wzmocnienia konkurencyjności firm lokalnych zwłaszcza wobec wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej.


    Radni będą wspierać zabiegi prezydenta oraz podległych samorządowi agend na rzecz pozyskiwania środków przedakcesyjnych i strukturalnych z UE. Będą prowadzić racjonalną i w miarę stabilną politykę w zakresie lokalnych podatków i opłat, stosować ulgi podatkowe dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, a także zmodyfikują istniejącą uchwałę w sprawie ulg podatkowych dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w kierunku obniżenia granicznej ilości tworzonych miejsc pracy, od których ulgi te przysługują oraz zwiększenia zakresu tych ulg.


    Co więcej - nasi radni będą wspierać rozwój inkubatora przedsiębiorczości, działać na rzecz rozwijania funduszy poręczeniowych oraz pożyczkowych prowadzonych przez Agencję Rozwoju Lokalnego, zwiększać nakłady na promocję miasta, przeanalizują celowość i możliwość utworzenia lokalnej giełdy pracy.


    W myśl podjętej uchwały, radni przeprowadzą społeczne konsultacje w sprawie tworzenia na terenie miasta nowych supermarketów, na terenach nie przewidzianych na ten cel w aktualnie obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Będą wspierać działania służące wolnej konkurencji na r ynku lokalnych usług, w szczególności umożliwiające różnym podmiotom korzystanie z obiektów i urządzeń gminnych, jak również wprowadzą do szkół na szerszą skalę naukę przedsiębiorczości oraz języków obcych.


    Ponadto Rada Miejska wyraziła wolę odbywania wspólnych spotkań z Radą Powiatu Ostrowieckiego w zakresie monitorowania sytuacji na r ynku pracy w mieście i na jej podstawie podejmowania działań mających na celu łagodzenie skutków bezrobocia.


    Teraz pozostaje nam przyglądać się realizacji tej uchwały. Oby para i tym razem nie poszła w przysłowiowy gwizdek.


    W. Rogala
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 16739 razy,
ostatnio: 2020-07-14 07:16:17
Skomentuj artykuł:
Powrót