Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-04-22

Będzie proces o korupcję z udziałem prezydenta


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      Na czwartkowym posiedzeniu, sąd w Tarnobrzegu odrzucił wniosek obrońcy prezydenta Jana Sz. o umorzenie postępowania lub o zwrócenie sprawy prokuraturze celem uzupełnienia zgromadzonych dowodów. Oznacza to, że proces o korupcję, w którym prezydent Jan Sz. wystąpi w roli oskarżonego, odbędzie się.


    Wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak podstaw do stwierdzenia popełnienia przestępstwa został złożony już 28 listopada 2003 roku do Sądu Rejonowego w Ostrowcu. Został rozpatrzony dopiero 15 kwietnia br., gdyż w międzyczasie o przekazaniu sprawy z Ostrowca do Tarnobrzega zdecydował Sąd Najwyższy.


    Uzasadniając zgłoszony wniosek, obrońca stwierdził, że jego klient nie popełnił zarzucanego mu przez prokuraturę przestępstwa z art. 228 Kodeksu karnego. Oskarżony nigdy nie żądał korzyści dla siebie, działał przy otwartej kurtynie, czy to jako prezydent miasta, czy to jako przedstawiciel Rady Wierzycieli.


    Dla niego nie było bez znaczenia, kto będzie właścicielem huty. ZOHO nie była firmą do końca wiarygodną, stąd oskarżony wiele razy rozmawiał w różnych gremiach, w tym z prezesem ZOHO o ewentualnym nabyciu huty. W rozmowach mówiło się, nie było to żądanie, o dofinansowaniu KSZO (miastu na tym bardzo zależało), a także o przekazaniu akcji (miało to nastąpić dopiero po ewentualnym wygraniu przetargu przez ZOHO).


    -Proszę, aby sąd zwrócił uwagę, że prezes ZOHO dopiero w lipcu zawiadomił prokuraturę o ewentualnym przestępstwie - powiedział mecenas. Rozmowa w gabinecie prezydenta miała miejsce w maju, a przetarg został rozstrzygnięty nie po myśli ZOHO w czerwcu. Gdyby propozycja korupcyjna rzeczywiście miała miejsce, należało zawiadomić organy ścigania od razu.


    Na zakończenie swego wystąpienia mecenas powiedział, że gdyby sąd nie uwzględnił tego wniosku, to on domaga się przekazania sprawy prokuraturze celem przesłuchania m. in. Francisco Rubiralty i pana Blumentala.


    Prokurator odrzucił oba wnioski obrońcy, jako niestosowne na tym etapie postępowania.


    -To, że oskarżony nie żądał korzyści dla siebie, nie ma żadnego znaczenia dla zaistnienia przestępstwa z art. 228 K. k. , a jedynie może to mieć wpływ na stopień winy - powiedział.


    Wszystkie te okoliczności rozpatrzy szczegółowo sąd w toku procesu, który powinien się odbyć. Ewentualne przesłuchanie pana Rubiralty czy Blumentala nie ma - moim zdaniem znaczenia, a to choćby z uwagi na to, że chodzi tu o fakty, które działy się rok wcześniej.


    Po wystąpieniu obrońcy i prokuratora sąd zarządził naradę. Po kilkunastu minutach wszyscy dowiedzieliśmy się, że sąd postanowił nie uwzględnić obu - zgłoszonych przez obrońcę oskarżonego - wniosków. Zdaniem sądu, brak podstaw oskarżenia zachodzi wtedy, gdy dowody w sposób oczywisty przesądzają, iż przestępstwa w ogóle nie było. W tym przypadku czegoś takiego nie ma. Sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie, aby można było dokonać merytorycznej oceny wszystkich zgromadzonych dowodów i wydać sprawiedliwy wyrok.


    Na korytarzu sądowym rozmawialiśmy z obrońcą Jana Sz.


    -Mój wniosek wziął się stąd, że według mojej oceny dowody, które zostały zaprezentowane w akcie oskarżenia, nie były na tyle przekonujące, by można było skutecznie oskarżyć prezydenta -mówi mecenas Stanisław Szufel, dziekan Rady Adwokackiej w Kielcach.


    Uznałem za słuszne, aby sąd wcześniej rozważył kwestie, które są istotne dla sprawy. W moim przekonaniu w działaniu oskarżonego nie ma żadnych znamion czynu opisanego w art. 229 K. k. To, co czynił, czynił jako prezydent miasta i jako członek Rady Wierzycieli, a nie jako Jan Sz. dla swego interesu.


    Mecenas nie odczytuje decyzji sądu jako złego znaku dla swego klienta.


    Z uzasadnienia wynika, że zdaniem sądu przedwczesna jest w tej chwili ocena zasadności aktu oskarżenia. Sąd musi zapoznać się ze wszystkimi dowodami, w tym przesłuchać świadków.


(w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 19968 razy,
ostatnio: 2020-07-14 01:45:33
Skomentuj artykuł:
Powrót