Wiadomości z Ostrowca Świętokrzyskiego

Powrót2004-03-24

Jest układ między Celsą a związkowcami


Kliknij na ikonę aby powiększyć załącznik
      W czwartek, 18 marca, doszło do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pomiędzy Zarządem Celsa Huta Ostrowiec a związkami zawodowymi.


    Podpisy pod dokumentem złożyli: ze strony Celsy - Angelo Pueyo, a strony związków zawodowych - Krzysztof Foremniak i Marek Czajkowski Solidarność), Władysław Glegoła i Julian Cielebąk (związek branżowy) oraz Zbigniew Górczyński (Kadra). Układ zacznie obowiązywać po zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy, a więc być może już od 1 kwietnia.


    -Układ normuje cały szereg spraw, w tym dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia i urlopów -mówi przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Celsa Huta Ostrowiec, Krzysztof Foremniak.


    Co warto podkreślić, zawiera unormowania korzystniejsze od zapisanych w Kodeksie pracy.


    W podpisanym dokumencie znalazł się zapis, że w systemach trzyzmianowych i czterobrygadowych - na początku każdego okresu rozliczeniowego - muszą być opracowane harmonogramy będące podstawą do rozliczenia czasu pracy, godzin nadliczbowych oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Pracownicy będą otrzymywali dopłaty za pracę w niedziele i święta. Jeżeli jest to w ich harmonogramie, w wysokości 5 złotych za godzinę, a jeżeli nie - 6 złotych.


    Dodatkowo pracownikowi będzie przysługiwała jednomiesięczna odprawa, w przypadku odejścia na emeryturę lub rentę. A zatem każdy hutnik otrzyma w sumie nie jednomiesięczną lecz dwumiesięczną odprawę.


    W nowym układzie pracy zapisano również dodatkowe odszkodowanie w razie wypadku śmiertelnego. Rodzina pracownika - oprócz świadczeń z ubezpieczenia społecznego - otrzyma od pracodawcy odszkodowanie w wysokości 25 proc. odszkodowania przysługującego z ZUS. Ponadto pracodawca zobowiązał się, że w takim przypadku zatrudni członka rodziny, jeżeli ten zgłosi gotowość do podjęcia pracy w ciągu miesiąca.


    Kolejnym, podpisanym dokumentem był regulamin świadczeń socjalnych, w którym zostały przewidziane środki na zapomogi, kolonie, zimowiska, zielone szkoły, akcję "Lato z Solidarnością".


    -W regulaminie zapisaliśmy też środki na dofinansowanie wypoczynku urlopowego -mówi K. Foremniak.


    Każdy pracownik, który weźmie 10 dni urlopu, otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 złotych na członka rodziny, jeżeli dochód na osobę nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę i 20 złotych za 6 dni wypoczynku jeżeli jest wyższy. Nie będzie się wymagać od pracownika dostarczenia jakichkolwiek rachunków, czy to za hotel, czy za przejazd.


    -Ustaliliśmy, że następna tura rozmów, tym razem już na temat poważniejszych zmian płacowych, rozpocznie się we wrześniu -dodaje K. Foremniak. Chodzi tu m. in. o ustalenie zasad premiowania i system nagród jubileuszowych.


    Zdaniem związkowców, rozmowy z Celsą nie były łatwe. Tego typu uregulowania wiążą się bowiem dla pracodawcy z dodatkowymi - nie ujętymi w Pakiecie socjalnym - wydatkami.


    Celsa, która rozpoczęła przygotowania do szeroko zakrojonych inwestycji, początkowo nie była skłonna do ustępstw. W końcu jednak porozumienie osiągnięto.


    (w)
/ /

Podziel się ze znajomymi:
Czytany: 17982 razy,
ostatnio: 2020-05-24 10:40:03
Skomentuj artykuł:
Powrót