Regulamin serwisu - OSTROWIEC.info

1. Redakcja serwisu udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z platformy OPI (Ostrowiecka Platforma Informacyjna w skład której wchodzą(wejdą): Głos Mieszkańców, Forum, Galeria Zdjęć, Videoteka) oraz portalu Ostrowiec.info, które są miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy głównie związane z Ostrowcem i okolicą.

2. Użytkownik publikuje materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na OPI.

3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach OPI informacji sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa i uczucia osób trzecich itp.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach OPI treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie materiałów do których nie posiadamy praw autorskich, chyba że ich autor wyraził na to zgodę.

6. Zapisy w punktach 3-5 odnoszą się również do wszelkich treści publikowanych przez użytkowników na łamach portalu miejskiego, w tym komentarze, sondy, forum itp.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 3 - 5 regulaminu.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści oraz blokowania kont użytkowników bez podawania przyczyn swojego działania o ile uzna to za stosowne.

9. Użytkownik publikujący materiały na łamach OPI tym samym wyraża zgodę na ich umieszczenie w całości lub zmodyfikowanej formie w innych publikacjach redakcji.

10. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania OPI.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

12. Dane osobowe podawane podczas rejestracji konta pozostają w dyspozycji Wydawcy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz publicznie dostępne, chyba że użytkownik na to zezwoli (wyjątkowe sytuacje: ogłoszenia itp.). Użytkownik cały czas ma do nich wgląd oraz możliwość zmiany.

13. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

14. Wersja z dnia 2010-01-01.